تمام خبرها

Statment 2017

Statement from Persian Parade Foundation on 14th Annual Parade

Sepandārmazgān اسفندگان

جشن اسفندگان (سپندارمذگان) یا جشن مژده گیران یکی از جشن‌های ایرانی است که در روز ۵ اسفند برگزار می‌شود

شاهنامه دست نویس

قدیمی ترین شاهنامه دست نویس دنیا در کتابخانه ملی شهر فلورانس ایتالیا

عضو بنیاد رژه ایرانیان باش

عضو بنیاد فرهنگی رژه ایرانیان نیویورک باشhttp://www.persianparadenyc.com/en/membership/membership

نشان شیر و خورشید

اين نوشته به فروهرِ صمدخان ممتاز السلطنه، وزير مختار ايران كه توانست با كوشش هاي پيگيرش در كنفرانس ژنوِ سال 1284 خورشيدي، در كنار صليب سرخ، نشان شيروخورشيد سرخ ايران را به تصويب برساند، پيشكش مي شود

رژه ایرانیان نیویورک سال 2016 یک موفقیت بزرگی بود

رژه ایرانیان نیویورک سال 2016 یک موفقیت بزرگی بود

این وب سایت جدید بنیاد رژه ایرانیان است

این وب سایت جدید بنیاد رژه ایرانیان است

سیزدهمین سالگرد جشن پرشن پرید

سیزدهمین سالگرد جشن پرشن پرید

سال دوازدهم رژه ایرانیان در نیویورک

بنیاد رژه ایرانیان در نیویورک با افتخار رژه سالیانه خورد را اعلام می نماید