شاهنامه دست نویس

News
قدیمی ترین شاهنامه دست نویس دنیا در ایتالیا

قدیمی ترین شاهنامه دست نویس جهان در ایتالیا.
در کتابخانه ی ملی شهر فلورانس ایتالیا 14 کتاب دست نویس قدیمی فارسی وجود دارند و از همه مهمتر شاهنامه (1217 میلادی) دست نویسی است که 500 سال پیش توسط یک ایتالیایی از مصر به فلورانس برده شد و هم اکنون درحال ترمیم می باشد.

کپی دیجیتال آنرا ملاحظه فرمایید

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0004147894#page/4/mode/2up